Szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Początek 2019 roku przyniósł wiele zmian w polskim prawodawstwie, w tym w prawie pracy. Chodzi konkretnie o przepisy dotyczące szkoleń bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Jeżeli pracujesz jako księgowa lub księgowa lub pełnisz inne funkcji związane z administracją lub pracą przy biurku - koniecznie dowiedz się co zmieniło się w polskim prawie.szkolenia bhp dla pracowników

Nowe przepisy zwolniły pracodawców z obowiązku przeprowadzenia szkolenia BHP wobec pracowników zajmujących stanowiska administracyjno-biurowe. Jeżeli pracodawca został zakwalifikowany do grupy zawodowej, której kategoria ryzyka nie jest wyższa niż trzecia, to nie musi wobec tych pracowników przeprowadzać szkolenia okresowego bhp. Co więcej, jeśli pracodawca ukończył szkolenie potrzebne do realizowania obowiązków służby bhp, to moża samodzielnie pełnić te obowiązki, jeśli nie zatrudnia więcej niż 50 pracowników.

Skąd wzięły się powyższe zmiany? Głównym powodem były zbyt rygorystyczne przepisy ws. wprowadzenia środków do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zwłaszcza przepisy dotyczące okresowych szkoleń BHP. Wydaje się, że jednym z argumentów jest też ograniczenie kosztów, jakie przedsiębiorstwa poświęcają na szkolenia pracownika. Oczywiście nie chodzi o obniżenie poziomu bezpieczeństwa w zakładach pracy, ale dyrektywy Rady z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy w zakresie szkoleń okresowych bhp wydawały się być zbyt drastyczne.

 

Jak było wcześniej?

Do ostatniego dnia 2018 roku pracodawca musiał zapewniać szkolenia okresowe wszystkim pracownikom, bez względu na charakter wykonywanej pracy czy kategorię ryzyka. Od 1 stycznia jest inaczej - powyższe przepisy zostały ograniczone i osobami wyłączonymi z obowiązkowych szkoleń BHP są pracownicy administracyjno-biurowi. 

Choć wypadek może zdarzyć się w każdych warunkach i warto przestrzegać zasad BHP nawet siedząc przed komputerem, to istnieje grupa zawodów, dla których pracodawca ustalił najniższy wskaźnik wypadkowości. Grupą taką są wszystkie zawody administracyjno-biurowe, w których występują minimalne czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia. 

WAŻNE!

Wielu pracodawców po wdrożeniu prawa w życie spoczęło na laurach myśląc, że zdjęcie obowiązku prowadzenia szkoleń BHP wobec pracowników administracyjno-biurowych zostało im dane raz na zawsze. Nic bardziej mylnego - wystarczy, że rodzaj przeważającej działalności znajdzie się w grupie, w której ustalona jest kategoria ryzyka powyżej trzeciej. W takim przypadku pracodawca musi przeprowadzić szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy wobec pracowników administracyjno-biurowych i ma na to 6 miesięcy od momentu ustalenia wyższej kategorii ryzyka. Dla przykłady: jeśli kategoria ryzyka ulegnie zmianie 1 stycznia, to szkolenie BHP musi odbyć się do ostatniego dnia czerwca tego samego roku kalendarzowego.

Okresowe szkolenia BHP. Jak często powinno je się odbywać?

Według kodeksu pracy, poza szkoleniami wstępnymi, pracodawca ma obowiązek wysyłać swoich pracowników także na okresowe szkolenia BHP. W odróżnieniu od szkoleń wstępnych, których celem jest pozyskanie podstawowych informacji o zasadach bezpieczeństwa w danym środowisku pracy, szkolenia okresowe mają za zadanie utrwalenie już zdobytej wiedzy oraz zaktualizowanie wiedzy na temat nowości technologicznych i procesowych z zakresu BHP. Jak często takie szkolenie powinno się odbyć? Na to pytanie odpowiemy w tym artykule.

Artykuł przygotowany przez firmę specjalizującą się w szkoleniach BHP dla pracowników - https://controlbhp.pl/

 

 

Kategorie: Biznes,

Autor

Marketing Biznesowy - Wszystko o marketingu internetowym

Zajmujemy się szeroko rozumianym marketingiem internetowym. Jeżeli masz jakiś ciekawy temat, który uważasz że powinniśmy poruszyć, to śmiało pisz, a my postaramy się zaspokoić Twoją wiedzę!